Sunday, March 10, 2013

விலைமாது

விலைமாது.... பலர் எவ்வாறு இந்நிலைக்கு வருகின்றனர்? இவர்களை தவறு கூறும்முன் இந்நிலைக்கு துணை போனவர்களை என்ன செய்ய?உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை எதிர்நோக்கி

என்றும் அன்புடன்

விஜயலக்ஷ்மி சுஷில்குமார்

No comments:

Post a Comment