Monday, March 11, 2013

இதா சுதந்திரம்?

பெண்கள் வேலைக்கு சென்றால் சுதந்திரமாக இருப்பதாக பலர் கருதுகின்றனர் ...ஆனால், இவ்வாறு இன்றும் பல பெண்கள் இருக்கின்றனர்...இதா சுதந்திரம்?

 
உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் ஆக்கபூர்வமான விமர்சனங்களை எதிர்நோக்கி

என்றும் அன்புடன்

விஜயலக்ஷ்மி சுஷில்குமார்

No comments:

Post a Comment